ธีรศานต์  สหัสสพาศน์

ประวัติส่วนตัว
E-mail  tirasan_ice@hotmail.com
Instagram @iczz

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน
ผู้จัดการ JM Cuisine อาหารความคิดสร้างสรรค์ต้นตำรับเพชรบุรี

พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไทยทำน้ำผลไม้ เพชรบุรี จำกัด
ผู้ผลิต น้ำผลไม้สด ตรา คุณศิริรัตน์

พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน
ผู้จัดการ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ เจ๊กเม้ง ก๋วยเตี๋ยวเนื้อต้นตำรับเพชรบุรี
ผู้ก่อตั้ง http://www.Soda-PrintinG.com  ของขวัญแบบนี้มีชิ้นเดียวในโลก Website ของขวัญวันรับปริญญา อันดับ 1 ใน Google

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาโท M.B.A. สาขาผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัย ศิลปากร
Junior MBA Chula จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี 2546-2549
คณะวิทยาการจัดการ เอกการเงิน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี

มัธยมตอนปลาย 2545-2543
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สายวิทย์-คณิต

มัธยมตอนต้น 2542-2540
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ประถมศึกษา 2539-2535
โรงเรียนทิวไผ่งาม

เกียรติประวัติ

*นักเรียนดีเด่น ด้านวิชาการและกิจกรรม
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปีการศึกษา 2545

*รางวัลเกียรติคุณศิษย์เก่า
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 2551

*รางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น ประเภท นักบริหารรุ่นใหม่ภาคเอกชน

NIPs PLUS Award 2009 สหพันธ์เครือข่ายผู้ผ่านการอบรมโครงการนักลงทุนรุ่นใหม่ ปี 2552

*ผู้ประกอบการผลงานดีเด่น

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรางอุตสาหกรรม และ สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2553

*รางวัล คนดีศรีสวนฯ

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ปี 2554

*รางวัล KSME

รายการ SME ตีแตก แตกด้วยคะแนนเอกฉันท์ 4 เสียง คณะกรรมการ 3 ท่าน กรรมการกิตติมศักดิ์ 1 ท่าน ปี 2554

*รางวัล SME ต้นแบบในด้าน การทำการตลาดด้วย Social Media 

Make Money SME Awards 2010

*รางวัล SME ตีแตก GO ONLINE

ตีแตกการวางแผนธุรกิจออนไลน์ จากเวทีการแข่งขันธุรกิจ ของ Google ปี 2554

 

ประวัติการด้านกิจกรรม

พ.ศ. 2555- ปัจจุบัน

ประธาน ATSME จังหวัดเพชรบุรี “สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย”

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน

รองประธาน เครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี ด้านพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ

พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน

เลขาธิการ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.169) จังหวัดเพชรบุรี

พ.ศ. 2546-2547

ประธานชั้นปี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รองประธานสาขาธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2544-2545

คณะกรรมการสภานักเรียนแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2543-2544

ประธานชุมนุมวิทยาศาสตร์ รุ่น 41 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

One thought on “About Me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s