[Infographic] เจ้าบ้านที่ดี EP.1 แหล่งวัตถุดิบ เครื่องปรุง อาหารไทย

[Infographic] เจ้าบ้านที่ดี EP.1 แหล่งวัตถุดิบ เครื่องปรุง อาหารไทย ‘อาหารไทย’ เอกลักษณ์ประจำชาติที่มีสร้างชื่อเสียงไปทั่วโลก ย่อมมาจากวัตถุดิบและเครื่องปรุงที่ดี  Infographic อาหารไทย ฉบับในครัว นำเสนอข้อมูลวัตถุดิบในท้องถิ่น ที่นำมาประกอบอาหาร ซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้เป็นของขึ้นชื่อของหลายๆจังหวัดในประเทศไทย เช่น น้ำตาลโตนด พริกแห้งบางช้าง พริกไทยจันท์ น้ำปลา… Read more [Infographic] เจ้าบ้านที่ดี EP.1 แหล่งวัตถุดิบ เครื่องปรุง อาหารไทย