ปี 2555

วิทยาการ เสวนา เรื่อง “SMEs กับการเตรียมการเพื่อรับมือ AEC”
โครงการบ้านสีฟ้าศิษย์เก่าสัมพันธ์ครั้งที่ 2: BA Dinner Talk
จัดโดย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โรงแรมมารวยการ์เด้น บางเขน วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2555

วิทยาการ สัมมนา “การเสริมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” เรื่อง กลยุทธ์การตลาด Social media
จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ เครือข่ายธุรกิจ bizclub เพชรบุรี

วิทยากร “Social Media for SMEs”
จัดโดย สถาบันปัญญาธุรกิจ โดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ณ โรงแรมสยาม@สยาม วันที่ 11 พฤษภาคม 2555

วิทยากร “เทคนิคการสืบทอดธุรกิจและประสบการณ์การทำงาน” จัดโดย Junior MBA Chula
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 2 พฤษภาคม 2555

วิทยากร เสวนา หัวข้อ “Social Network : E-Marketing ของธุรกิจยุคใหม่”
จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหรกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  วันที่ 20 เมษายน 2555

วิทยากร สัมมนา “กลยุทธ์ทางการตลาดของร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊กเม้ง (JMcuisine)”
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 10 มีนาคม 2555

วิทยาการ สัมมนา Location Marketing Seminar Panel Question งาน Location Marketing
จัดโดย สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ และบริษัท ตลาด โซลูซั่น จำกัด (TARAD Solution Co.,Ltd.)
ณ ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน 2 กุมภาพันธ์ 2555

วิทยาการ สัมมนา “MARKETING DAY ครั้งที่ 4” บรรยายเรื่อง “Social Network กับการตลาดในยุค Cyber Space”
จัดโดย คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคารดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน วันที่ 27 มกราคม 2555

วิทยากรรับเชิญ รายการ “I-Innovation” ช่องเถ้าแก่ ASTV

วิทยาการ สัมมนา “Online Marketing for SMEs” เพิ่มยอดขายด้วยการตลาดออนไลน์ผ่าน facebook
จัดโดย สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ณ อาคารปัญจธานี ชั้น 31 วันที่ 30 มกราคม 2555

วิทยากร สัมมนา “DBD  Business innovation Shoecase เสริมราก ต่อยอดด้วยนวัตกรรมทางธุรกิจ เพื่อพิชิตตลาดอย่างยั่งยืน”
จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ วันที่ 21 กันยายน 2554

วิทยากร งาน SME Thailand Expo 2011 สัมมนาหัวข้อ ‘Social Media ทำเงินได้ ไม่หลุดเทรนด์’
จัดโดย สสว และ นิตยสาร SME Thailand
เวทีกลาง งาน SME Thailand EXPO 2011 ฮอลล์ 1- 2 อิมแพ็คเมืองทองธานี วันที่ 25 กันยายน 2554

วิทยากร สัมมนา “การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ”
หัวข้อ “เรียนรู้พลังของตลาดยุคใหม่…กุญแจสู่ความสำเร็จทางออกแบบ ”
จัดโดย TCDC สสว. นิด้า ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค 19 กันยายน 2554

วิทยากร งานสัมมนา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต หัวข้อ “ใช้ Social Network อย่างไรให้ได้เงิน”
จัดโดย สาขาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
ณ ศูนย์สาธรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต ชั้น 7ห้อง 701 วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554

วิทยากร สัมมนา กลยุทธ์การตลาดด้วย Social media
จัดโดย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554

วิทยากร เสวนา หัวข้อ “Social Network : E-Marketing ของธุรกิจยุคใหม่”
จัดโดย สำนักพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  วันที่ 10 สิงหาคม 2554

วิทยากร งาน Thailand Big Fan Page
จัดโดย นักศึกษาระดับปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่  รุ่น 6 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ณ ลาน MBK Avenue  ศูนย์การค้า  MBK  Center  (มาบุญครอง) วันที่  24  กรกฎาคม  2554

วิทยากร งานธุรกิจไทย Go Online เรื่อง SME ตีแตก กลยุทธ์ออนไลน์ กรณีศึกษา http://www.SOdA-PrintinG.com
จัดโดย Google Thailand ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Grand Ballroom Hall A วันที่ 24 กรกฎาคม 2555

วิทยากรรับเชิญ Case study เรื่อง ความสำเร็จของ JMcuisine(เจ๊กเม้ง) กับการใช้ Digital Marketing
ในงานเปิดตัวหนังสือ #iMarketing10.0 ของนักเขียน 10ท่าน ที่ B2S CTW ชั้น3 วันที่ 23 กรกฎาคม 2555

วิทยากร งานสัมมนา Socail Media for SMEs การตลาดยุคใหม่สำหรับธุรกิจ SMEs
ร่วมกับ ดร.ภิเษก ชัยนิรันดร์ คอลัมนิสต์ ผู้แต่งหนังสือ และผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์
จัดโดย สถาบันปัญญาธุรกิจ โดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ณ โรงแรมสยาม@สยาม วันที่ 22 กรกฎาคม 2554

วิทยากร เรื่อง “เจ๊กเม้ง (JMcuisine) :: Best practice for CRM”
ในการสัมมนาสภาหอการค้าอุดรธานี วันที่ 15 กรกฎาคม 2554

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s